Een verhaal van twee studies

Ingediend door Ivan Janssens op di, 29/06/2021 - 19:43
Ok. We hebben nu twee studies van dezelfde auteurs gepubliceerd in Nature enkele weken apart. De ene studie werd en wordt straal genegeerd, de andere door de media beschouwd als een deus ex machina. De vaccins werken en ze werken zelfs op lange termijn, toeteren ze nu allemaal in koor.
Laten we even kijken naar die studies.
 
De laatste heeft serieuze tekortkomingen. Het is de gewoonte om bij de bespreking deze tekortkomingen op te lijsten, die gebeurt ditmaal echter niet. Blijkbaar werd het ook niet opgemerkt door de "reviewers". Deze tekortkomingen zijn:
1) observationele studie
2) amper 14 personen
3) geen controlegroep
4) enkel indirect bewijs: de hoeveelheid van B-cellen door de vaccins aangemaakt, blijft hoog tot minstens 12 weken na de tweede prik. Dat zou volgens de auteurs moeten leiden tot een immuunreactie (plasma cellen in beendermerg) die langdurig is. Of dit daadwerkelijk het geval is moet echter nog altijd aangetoond worden door verder onderzoek.
De hoera-stemming in de media lijkt dus bijzonder voorbarig.
 
De eerste studie van dezelfde auteurs onderzocht of een infectie met Sars-cov-2 ook zo'n immuunreactie veroorzaakte. Deze studie:
1) had wél een controle groep;
2) levert wél direct bewijs: een (milde) infectie zorgt effectief voor de aanmaak van beendermerg plasma cellen die dus jarenlange bescherming bieden.
Niemand in de controlegroep had zo'n immuunreactie. De resultaten zijn dus robuust. Evenmin is er verder onderzoek nodig, al dienen de resultaten uiteraard wel nog gerepliceerd te worden.
Toch vinden de auteurs het deze keer wel nodig om de resultaten te relativeren.
 
Ten slotte nog omperken dat er diverse belangenconflicten zijn bij de auteurs: één zit in de wetenschappelijke adviesraad van Moderna, een andere werkt onder andere voor Pfizer als consultant. Een van de labo's krijgt geld van Moderna.

De conclusies zijn aan u.