N-VA

Tot mijn laatste snik

Enkele dagen geleden verklaarde Karel De Gucht:

(A)lles wat in de Europese geschiedenis is misgelopen de afgelopen honderd jaar is het gevolg van nationalisme. Dat heeft ons in het verderf gestort.

Normaal gezien ben ik een groot fan van De Gucht. Bovendien ben ikzelf ook gekant tegen het nationalisme. Maar dit keer ben ik het fundamenteel oneens met De Gucht's strijd tegen het nationalisme ("tot mijn laatste snik"). Daar zijn verschillende redenen voor.

Om te beginnen doet De Gucht alsof het nationalisme van vandaag en dat van de N-VA in het bijzonder niet geëvolueerd is sinds de jaren

Pagina's