liberalisme

The wisdom of the crowd of the wisdom of crowds?

Luc Van Braekel citeert  Bart De Wever :

Ik geloof echt in the wisdom of the crowd: er is zoiets als een grondstroom, en als je die weet te vatten, kun je dat met volgehouden inzet electoraal verzilveren: dàt is het verhaal van de N-VA.

Noteer dat De Wever spreekt over the wisdom of the crowd, en niet over the wisdom of crowds. Want in dat geval had meteen duidelijk geweest dat De Wever twee verschillende, zelfs tegengestelde begrippen hanteert. Een grondstroom veronderstelt inderdaad een vorm van eenheidsdenken onder de massa.

Tot mijn laatste snik

Enkele dagen geleden verklaarde Karel De Gucht:

(A)lles wat in de Europese geschiedenis is misgelopen de afgelopen honderd jaar is het gevolg van nationalisme. Dat heeft ons in het verderf gestort.

Normaal gezien ben ik een groot fan van De Gucht. Bovendien ben ikzelf ook gekant tegen het nationalisme. Maar dit keer ben ik het fundamenteel oneens met De Gucht's strijd tegen het nationalisme ("tot mijn laatste snik"). Daar zijn verschillende redenen voor.

Om te beginnen doet De Gucht alsof het nationalisme van vandaag en dat van de N-VA in het bijzonder niet geëvolueerd is sinds de jaren

Pagina's