Austerity

Bij het overlijden van Wilfried Martens

Wilfried Martens was premier van twee van de beste naoorlogse regeringen: Martens V en VI.

Met onder andere forse besparingen, een devaluatie van de Belgische frank, en drie indexsprongen, slaagden christendemocraten en liberalen erin om tussen 1981 en 1987 de concurrentiekracht te herstellen, de economie te hervormen en de overheidsfinanciën opnieuw op orde te krijgen. Het ware zware tijden, zeker in het begin, maar vanaf 1984 ongeveer groeide de economie opniew en begon de werkloosheid te dalen.

Helaas werd dit neoliberaal beleid (vandaag zouden we zeggen: "austerity") vanaf 1988 afgebroken

Het vruchteloze austeriteitsdebat

Twee studies - een paper van Veronique de Rugy en Alberto Alesina en een nota van Gert Peersman van de Gentse universiteit - bevestigen dat "austerity" niet steeds een negatieve impact hoeft te hebben op de economische groei. Indien "austerity" beperkt blijft tot een verhoging van de belastingen dan hebben de tegenstanders - zoals Paul Krugman en Paul De Grauwe - overschot van gelijk.

Pagina's