Het vruchteloze austeriteitsdebat

Twee studies - een paper van Veronique de Rugy en Alberto Alesina en een nota van Gert Peersman van de Gentse universiteit - bevestigen dat "austerity" niet steeds een negatieve impact hoeft te hebben op de economische groei. Indien "austerity" beperkt blijft tot een verhoging van de belastingen dan hebben de tegenstanders - zoals Paul Krugman en Paul De Grauwe - overschot van gelijk.

De oorlog tegen (verzadigde) vetten.

Ettelijke decennia reeds wordt ons door de overheid en de medische wereld letterlijk op het hart gedrukt om de consumptie van vetten, en dan met name verzadigde vetten, zo veel als mogelijk te beperken. Consumptie van deze vetten leidt immers tot een stijging van het cholestorolgehalte in het bloed, zo gaat het verhaal. En te veel cholestorol leidt vervolgens tot hart- en vaatziekten. Producten die veel verzadigde vetten bevatten zijn onder andere (rood) vlees, eieren, kaas en boter. Het gebruik van deze producten moest dan ook zo veel als mogelijk worden beperkt. De actieve voedingsdriehoek

Was Hitler links? Over de onzinnige links/rechts tegenstelling

De verdeling van het politieke spectrum in links en rechts is, op zijn zachtst gezegd, zeer problematisch. Het leidt tot talloze contradicties en anomalieën, zoals blijkt uit deze schitterende en onderhoudende analyse van Walter Block: 

Desondanks is deze categorisering van de politiek algemeen aanvaard. Hier en daar zijn er wel politici en politieke wetenschappers die verkondigen dat de links/rechts tegenstelling voorbijgestreefd is, maar daar blijft het bij. Als puntje bij paaltje komt, blijven ook zij in dezelfde termen denken. Ze hebben immers niets om in de plaats te stellen.  

Nochtans

Pagina's