Open grenzen? Ja natuurlijk.

Volgens de meest recente peiling van VTM haalt het Vlaams Belang opnieuw meer dan 10 procent (terwijl de partij met "open" in haar naam wegzakt - go figure). De vluchtelingencrisis is daar natuurlijk de directe aanleiding toe. De Vlaming (maar zeker niet de Vlaming alleen) is geen fan van open grenzen, zoveel is duidelijk. Zelfs moraalfilosoof Etienne Vermeersch stelde onlangs nog heel scherp dat we de vluchtelingen absoluut niet nodig hebben, en hij verwees daarbij onder andere naar de hoge werkloosheid in Brussel. Daarmee bezondigde onze nationale topdenker zich aan de bij economen bekende

Uber boven alles?

De oorlog tegen Uber gaat onverbiddelijk door. Nu moet ze weer van de rechter haar dienst uberpop stopzetten wegens "concurrentievervalsing". Eerst dit: concurrentievervalsing is een juridisch begrip, zonder enige economische grondslag. Het begrip "concurrentievervalsing" wordt alleen gebruik om concurrenten langs juridische weg uit te schakelen, en het bestaande monopolie te handhaven. Maar economisch is het complete nonsens. Die monopolist, de Taxisector, is dan ook blij met de uitspraak van de rechter:

"Uber kan enkel goedkope prijzen hanteren omdat het zich niet houdt aan de

Een kleine update

Sinds lang is er nog eens een nieuw blogartikel van mijn hand verschenen op deze site. De frequentie van verschijnen is dus vrij laag. Belangrijkste reden is tijdgebrek. Maar ook omdat deze weblog niet meteen de hoogste prioriteit (meer) heeft. Het geven van commentaar op dagdagelijkse gebeurtenissen doe ik tegenwoordig gewoonlijk via Facebook. Gemakkelijk, vlugger en veel interactiever. Deze weblog zal dan ook gereserveerd blijven voor langere meer diepgravende artikels. Bijgevolg zal de frequentie vrij laag blijven.

Hoe Paul De Grauwe supply side economics een nieuwe boost geeft

Paul De Grauwe heeft een verklaring voor de zeer lage rentevoeten. Het is volgens hem niet de schuld van de centrale bank, maar is een logisch gevolg van de werking van marktkrachten. Schuldafbouw heeft geleid tot een toename van het spaarvolume bij burgers en overheid en tot dalende investeringen bij de bedrijven, die bovendien ook zeer risicoavers zijn geworden. Gevolg is een spaaroverschot, wat leidt tot dalende rentevoeten.

De Grauwe heeft hier ongetwijfeld een punt: de impact van de centrale banken op de rentevoeten op lange termijn (waar De Grauwe het over heeft) is zeer beperkt, en dus

Grimey and the libertarians

This blog on the site of the British newspaper The Guardian fis one of the most silly ones I have read for a long time. It's written by a certain David Robert Grimes, a physicist and cancer researcher at Oxford University. He tries show that libertarians are the natural enemies of science. I will discuss his examples later but let's start by saying that he does not seem to understand the difference between ideology and science.

For ALL ideologies are in fact "enemies" of science.

The wisdom of the crowd of the wisdom of crowds?

Luc Van Braekel citeert  Bart De Wever :

Ik geloof echt in the wisdom of the crowd: er is zoiets als een grondstroom, en als je die weet te vatten, kun je dat met volgehouden inzet electoraal verzilveren: dàt is het verhaal van de N-VA.

Noteer dat De Wever spreekt over the wisdom of the crowd, en niet over the wisdom of crowds. Want in dat geval had meteen duidelijk geweest dat De Wever twee verschillende, zelfs tegengestelde begrippen hanteert. Een grondstroom veronderstelt inderdaad een vorm van eenheidsdenken onder de massa.

Bij het overlijden van Wilfried Martens

Wilfried Martens was premier van twee van de beste naoorlogse regeringen: Martens V en VI.

Met onder andere forse besparingen, een devaluatie van de Belgische frank, en drie indexsprongen, slaagden christendemocraten en liberalen erin om tussen 1981 en 1987 de concurrentiekracht te herstellen, de economie te hervormen en de overheidsfinanciën opnieuw op orde te krijgen. Het ware zware tijden, zeker in het begin, maar vanaf 1984 ongeveer groeide de economie opniew en begon de werkloosheid te dalen.

Helaas werd dit neoliberaal beleid (vandaag zouden we zeggen: "austerity") vanaf 1988 afgebroken

Tot mijn laatste snik

Enkele dagen geleden verklaarde Karel De Gucht:

(A)lles wat in de Europese geschiedenis is misgelopen de afgelopen honderd jaar is het gevolg van nationalisme. Dat heeft ons in het verderf gestort.

Normaal gezien ben ik een groot fan van De Gucht. Bovendien ben ikzelf ook gekant tegen het nationalisme. Maar dit keer ben ik het fundamenteel oneens met De Gucht's strijd tegen het nationalisme ("tot mijn laatste snik"). Daar zijn verschillende redenen voor.

Om te beginnen doet De Gucht alsof het nationalisme van vandaag en dat van de N-VA in het bijzonder niet geëvolueerd is sinds de jaren

Neoliberalism will survive dishonest critics aswell

In his critical book about neoliberalism - Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown - Philip Mirowski completely misrepresents the idea's of Milton Friedman. He writes that Milton Friedman favored an independent central bank, run by neoliberals like himself or the Chicago school, and shielded from democratic control. But what Friedman in fact wanted was precisely the opposite. Friedman wrote:

Any system which gives so much power and so much discretion to a few men, [so] that mistakes ‑‑ excusable or not ‑‑ can have such far reaching effects, is

Pagina's