Mijn favoriete socialist

wo, 21/11/2018 - 19:47
0 comments

En de winnaar is....Robert Owen.

Robert Owen
Mijn favoriete socialist

Hij verdient de erkenning om de volgende drie redenen:

1) zijn socialisme was vrijwillig, en niet opgedrongen door de staat, zoals bij Gracchus Babeuf.

2) zijn socialisme was lokaal, en vrij van grandioze fantasieën van een wereldregering zoals bij H.G. Wells;

3) zijn socialisme was vredelievend en gebaseerd op liefde; en niet gewelddadig en gebaseerd op haat (*)zoals bij Karl Marx en Friedrich Engels.

(*) Marx en Engels vereerden haat, geweld en oorlog, niet alleen klassenhaat overigens, maar ook rassenhaat. Minderwaardige rassen die de klassenstrijd in de weg stonden, moesten door oorlog worden uitgeroeid