De Green New Deal: het milieu is de klos.

De Green New Deal: het milieu is de klos.

ma, 03/04/2019 - 15:38
0 comments

Sinds begin dit jaar heeft de klimaathysterie nog een aantal tandjes bijgestoken (misschien kunnen we beter zeggen: een heel gebit). In België zijn er al weken betogingen van klimaatspijbelaars aangevoerd door de onverschrokken Anuna De Wever (zal aan de familienaam liggen vermoed ik). Ook in andere landen hebben ze dergelijke klimaatmeisjes (want eigenaardig genoeg zijn het inderdaad allemaal meisjes - van genderdiscriminatie gesproken). En in Amerika zien ze het natuurlijk weer allemaal veel grootser. Daar is een onlangs verkozen Democratisch parlementslid, Alexandria Ocasio-Cortez (in de wandelgangen ook wel eens Occasional-Cortex genoemd), op de proppen gekomen met een heuse Green New Deal.

Het is hier niet de bedoeling om haar voorstel gedetailleerd te fileren. Ik wil hier even kort de nadruk leggen op één bijzonder eigenaardig onderdeel van de Green New Deal; namelijk de idee om massaal te investeren in nieuwe publieke infrastructuur. Dit onderdeel is inderdaad zeer bijzonder omdat de geschiedenis van publieke investeringen niet bepaald mens-  noch milieuvriendelijk is gebleken. Enkele voorbeelden:

  • Eisenhower's nationaal systeem van snelwegen bevorderde het gebruik van de wagen ten nadele van milieuvriendelijkere alternatieven. Het bevorderde eveneens de concentratie van een aantal economische sectoren.
  • Tennessee Valley Authority: grote delen rendabele landbouwgrond kwam onder water te staan en moest onder marktprijzen worden verkocht. De milieuschade was eveneens enorm, met massale sterfte onder verschillende diersoorten, onder andere als gevolg van de Tellico Dam.
  • Transcontinental Railroad die het verdwijnen van Native Americans versnelde.
  • Panama Kanaal
  • Publieke Luchthavens
  • Hoover Dam met het verleggen van de natuurlijke loop van talloze rivieren.
  • Door de Wereldbank gefinancierde infrastructuurprojecten in de ontwikkelingslanden met catastrofale gevolgen voor het milieu.
  • Enz...

Kortom, met betrekking tot het milieu zijn publieke infrastructuurinvesteringen doorgaans een ramp geweest. Zelfs voorstanders van de Green New Deal zien de inherente contradictie in het voorstel, en vrezen dat het de GND misschien zelfs wel tot een toename van de CO2-uitstoot kan leiden.

Het toont aan waar mijns inziens het probleem ligt met de milieubeweging: hun grenzeloos vertrouwen dat de overheid, en alleen de overheid, voor een oplossing kan zorgen, ondanks alle bewijzen van het tegendeel (we hebben het dan nog niet gehad over de catastrofale verwoestingen in de voormalige communistische landen). De milieubeweging blijft in wezen anti-kapitalistisch en anti-vrije markt. Ze hebben niets anders voor ogen dan een fundamentele transformatie van de economie in socialistische zin.

De gevolgen voor het milieu zal hun eigenlijk worst wezen.