Proefschrift over de Oostenrijkse school

zo, 03/11/2019 - 18:02
0 comments

De Oostenrijkse school is een economische school die geen deel uitmaakt van de mainstream neoklassieke theorie. Het waardebegrip is één van de kernpunten van de Oostenrijkse school, net zoals dat het geval is in de Marxistische school overigens, maar de invulling die de Oostenrijkse school eraan geeft is totaal tegengesteld aan de marxistische en verschilt zeer sterk van de neoklassieke theorie.

Voor de Oostenrijkse school is het begrip (economische) waarde subjectivistisch van aard. Waarde komt voort uit de keuzes van de handelende mens ("human action"). Economische waarde is dus niet een objectief gegeven maar subjectief.

De dissertatie Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen van Jan Vis past dit begrip nu toe op het ondernemerschap. Zeer interessante lectuur voor iedereen die meer te weten wil komen over de Oostenrijkse school. Dit is de abstract:

The concept of economic value is widely used, but poorly understood. This study takes the proper explanation of the concept of value, as derived from the economists belonging to the Austrian School of Economics, as a starting point. During the last decades a mainstream approach to business valuation developed. This study treats the question whether this mainstream approach is based on the ideas about value which developed in the Austrian School of Economics. If so, how? If not, is it possible to derive insights from the Austrian School in order to improve the way we value in daily life?Businesses are capital goods and these are pivotal in creating wealth. Based on the Austrian perspective only real savings can lead to the existence of capital goods. The real world is not like most textbook models featuring a circular flow. Man is able to create value and obtain a higher level of wealth. As an important sidestep a flow model, based on a so-called Petrinet, was constructed to show the growth creating character of capital goods. In order to investigate the way mainstream economists and practioners determine economic value a framework was developed to structure both the theoretical approach and everyday practice. Two illustrative examples demonstrate how to calculate economic value based on Austrian principles. Furthermore the mainstream approach of valuation and three real life cases are presented and commented upon.

De gehele dissertatie kan gedownload worden bij de universiteit van Leiden.