Trump won hoe dan ook: zelfs zonder fraude werden de verkiezingen vervalst en gemanipuleerd op ongeziene schaal

wo, 25/11/2020 - 09:14
0 comments

Op het moment dat ik dit schrijf ziet het eruit dat Joe Biden dan toch - ondanks alle beschuldigingen van verkiezingsfraude - de volgende President van de Verenigde Staten wordt. De kansen van Donald Trump zijn nog niet verkeken maar ze worden toch kleiner met de dag. Dit had niet zo hoeven te zijn. Sterker nog, dit had nooit mogen gebeuren. Trump is immers de daadwerkelijke winnaar van de verkiezingen in 2020, en niet de demente bejaarde Joe Biden. Dit feit kan bovendien bewezen worden. De Democratische partij, de "deep state" en de media hebben Trump zijn overwinning ontnomen. Zo simpel is dat. En het niet eens nodig om daadwerkelijk aan te tonen dat er gefraudeerd is geweest. De verkiezingen werden immers ten gunste van Biden gemanipuleerd nog voor de éérste stemmen werden uitgebracht.

Dat er sprake is van manipulatie is overduidelijk. De uitslag van de verkiezingen houdt totaal geen steek. Niet alleen slaagde Biden erin om een duidelijk gebrek aan enthousiasme voor zijn kandidatuur - met name onder zijn eigen kiezers - om te zetten in een verpletterende overwinning (Biden haalde 15 miljoen stemmen méér dan Obama in 2012, de meest geliefde kandidaat ooit), maar hij deed dat zonder een campagne te voeren die naam waardig (terwijl de Republikeinen deur aan deur gingen, en Trump de ene verkiezingsmeeting na de andere hield met telkens duizenden bezoekers). Bovendien slaagde Biden op spectaculaire wijze waar zijn partij over de hele lijn faalde: de Democraten konden de Senaat niet heroveren, ze verloren zetels in het Congres, en konden op het niveau van de Staten niet één overwinning boeken; ondanks gunstige peilingen.

Dit artikel van The Federalist somt nog meer magische ongerijmdheden op die eigenlijk voorpaginanieuws zouden moeten zijn, maar die dat om één of andere reden niet zijn. Ik vraag me af waarom? Hebben de media iets te verbergen misschien? Nee toch!

Zoals gezegd zal ik hier niet ingaan op de beschuldigingen van verkiezingsfraude. Uiteindelijk zal het aan de rechtbank zijn om daar een uitspraak over te doen. Veel zicht heb ik daar niet op en ik heb ook de tijd niet om het nader te onderzoeken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er sprake is van fraude. Alleen zal nooit duidelijk worden of de fraude voldoende was om het resultaat te veranderen. Bovendien ben ik er ook van overtuigt dat het geen verschil maakt. Zelfs zonder fraude kan aangetoond worden dat de verkiezingen reeds op andere manieren in het voordeel van Biden werd gemanipuleerd. Dat zal ik hier nu gaan doen. Voor zij die wél geïnteresseerd zijn in de fraude vraag kan ik wel dit artikel aanbevelen van Anthony Colpo, alsook de website van William Briggs.

Dus zonder dralen, hoe was het mogelijk dat Biden de overwinning op zijn naam kon schrijven?

1. Het wijzigen van de regels

Vrij simpel : door het wijzigen van de regels. Als gevolg van corona vonden de Democraten het nodig dat stemmen per post mogelijk zou worden. Of dat inderdaad zo was, kan men zich afvragen: zowel Fauci als Brix hebben steeds beweert dat stemmen in persoon perfect veilig was. Hoe dan ook was het de ideale manier om het gebrek aan enthousiasme voor Biden te elimineren. Bovenop het gebrek aan enthousiasme bleek bovendien uit peilingen dat de Democratische kiezer gewoon te bang voor Corona was om zich naar het stemlokaal te begeven, in tegenstelling tot de Republikeinse kiezer die minder bang uitgevallen bleek.

Handig om dan per post te kunnen stemmen. Gewoon bolletje achter Biden inkleuren en op de post doen. Nogmaals: deze wijziging was volgens coronapauzen Brix en Fauci niet nodig uit veiligheidsoverwegingen. Ze is er alleen gekomen om Biden aan miljoenen stemmen te helpen die hij anders nooit had gekregen. 

Trump was gekant tegen deze wijziging. Hij wees erop - terecht - dat dergelijke manier van stemmen heel fraudegevoelig is. Maar het doet er eigenlijk niet toe. Of er nu mee gefraudeerd is of niet, feit blijft dat zonder stemmen per post Biden miljoenen stemmen minder had gehaald, zodat het aannemelijk is dat deze wijziging alleen al de overwinning van Biden kan verklaren.

Verder bewijs hiervoor wordt aangebracht door te kijken naar de voorspelling van het model van Helmut Norpoth. Zijn zogenaamde Primary Model is zeer accuraat in het voorspellen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Sinds 1912 heeft het model 25 van de 27 verkiezingen juist voorspelt, inclusief de overwinning voor Trump in 2016 (en die van Truman van 1947!). De enige keren dat zijn voorspellingen fout bleken was bij de historisch nipte verkiezingen van 1960 (Kennedy vs. Nixon) en 2000 (Gore vs. Bush).

Maar dit keer zat Norpoth er flagrant naast. Zijn model gaf Trump 91% kans om de verkiezingen te winnen en voorspelde 362 stemmen in het electoraal college voor Trump. Een heuse landslide dus.

Hoe kon hij zo verkeerd zitten? Het stemmen per post verklaart waarom. Het model is immers gebaseerd op de opkomst tijdens de voorverkiezingen. Op die manier meet het model het enthousiasme van de kiezer. En die was historisch groot voor Trump en historisch klein voor Biden. Ter illustratie kan de uitslag in Texas dienen. Tijdens de primaries haalde Trump - die geen serieuze tegenkandidaat had en dus hoe dan ook verkozen zou zijn - méér stemmen dan Biden, Sanders, Bloomberg, en Kobluchar samen! Bijna 2 miljoen kiezers vonden het nodig te gaan stemmen voor een kandidaat die hun stemmen niet nodig had!  Biden had iets meer dan één derde van de stemmen van Trump. En bij de Democraten deden de verkiezingen er wél toe.

Nochtans bleek het verschil in Texas bij de verkiezingen in november slechts 6 procentpunt te zijn. Biden stond in Texas zelfs gedurende lange tijd aan de leiding. Gezien de resultaten bij de voorverkiezingen is deze uitslag eigenlijk niet te verklaren tenzij...

Het model van Norputh die zijn voorspelling op het internet plaatste op 2 maart 2020 en het nadien niet meer wijzigde zat er in feite niet naast. Het hield alleen geen rekening met de wijziging in de regels waardoor de Democraten de enthousiasmehandicap konden overwinnen. Trump zou met andere woorden de verkiezingen gewonnen hebben met wellicht zelfs een electorale landslide zonder deze wijziging.

2. De rol van de media en de sociale media (en de opiniepeilers).

Alsof dat nog niet genoeg was, is er natuurlijk ook de rol van de media en de sociale media geweest. Zij hebben openlijk de kant gekozen van Biden en op die manier de verkiezingen gemanipuleerd. Dit is op zo'n groteske schaal gebeurd dat we genoodzaakt zijn om ons te beperken tot slechts enkele voorbeelden. Anders wordt het artikel veel en veel te lang. Maar het zijn dan wel de meest flagrante. We gaan het dus bijvoorbeeld niet hebben over de overduidelijk partijdige houding van moderator Chris Wallace (van Fox News!) tijdens het eerste debat tussen Trump en Biden.

Het eerste voorbeeld betreft het toedekken door de media van Biden's mentale gezondheid:

Bovenstaande video is een heel kleine selectie van de vergissingen en versprekingen van Biden. Tot tweemaal toe zei hij kandidaat te zijn voor de Senaat, en op een bepaald moment dacht hij dat George W. Bush zijn tegenkandidaat had.
Of Biden in staat is om naar behoren zijn presidentschap uit te oefenen is een groot vraagteken. Een antwoord is nooit gekomen want de media heeft de situatie gewoon toegedekt.

Contrasteer dit bijvoorbeeld met de situatie in 1984. Reagan was op dat moment de oudste kandidaat ooit. Er waren verhalen dat hij gemakkelijk moe werd en regelmatig dingen vergat. Werd dit toen door de media toegedekt? Neen! Reagan werd er voortdurend mee geconfronteerd. Tijdens het tweede debat kwam de moderator zelfs terug op het feit dat Reagan vermoeid leek na zijn eerste debat tegen Mondale. De media probeerde zijn leeftijd duidelijk uit te spelen ten voordele van Mondale!

De reden waarom Reagan de verkiezingen uiteindelijk toch won, was zijn briljante repliek:

Terwijl Reagan zich op dit punt in de verdediging gedwongen zag door de media, hoeft Biden zich niet eens te verdedigen omdat diezelfde media het in zijn geval nooit hebben opgeworpen. Dat is op zijn minst hypocriet te noemen, maar eigenlijk ook gewoon ronduit onverantwoordelijk. Het was terecht dat Reagan op de rooster werd gelegd. Het was een valide punt dat door de media ten berde werd gebracht. De President is de "commander in chief". Hij moet in crisistijden het heft in handen kunnen nemen. In het geval van Reagan werd daar terecht aan getwijfeld. Die twijfel is er ook bij Biden. Of die twijfel terecht was, zullen we nooit weten, want er is nooit een debat over geweest. De media hebben deze issue straal genegeerd omdat Biden hoe dan ook verkozen moest worden. 

Het tweede voorbeeld zijn de fameuze mails van Hunter Biden.

De mails werden gepubliceerd door de New York Post, één van de oudste kranten in de Verenigde Staten. De krant heeft een conservatieve inslag, maar behoort tot de "serieuze" media. De "scoop" - een werkelijke oktober surprise - werd door de andere media volkomen genegeerd. Sommige media hebben daar een uitleg aan proberen te geven maar die uitleg is naast de kwestie. Of de mails waar zijn of niet, of er bewijzen zijn voor de Hunter Biden-kwestie zijn of niet, de media hebben de plicht om ze sowieso te bespreken, eventueel te bekritiseren, en ze onder de aandacht te brengen van de bevolking. Op zijn minst had Joe Biden met de mails geconfronteerd moeten worden. Uiteraard diende hij de mogelijkheid te hebben om zich volop te verdedigen. Punt is dat Biden ook hier door de media in bescherming werd genomen en zich nooit heeft MOETEN verdedigen.

De berichtgeving van de NY Post werd niet bekritiseerd, het werd gewoon genegeerd. Op die manier werd het resultaat gemanipuleerd zoals blijkt uit deze uit deze peiling in zeven zogenaamde swingstates. Niet alleen m.b.t. Hunter Biden, ook nog inzake een hele reeks andere thema's hebben de media immers nagelaten het onder de aandacht van de kiezers te brengen, zelfs niet op een bevooroordeelde manier (het Forbes artikel van hierboven dat wil tegenspreken dat de media bevooroordeeld zijn is dus volkomen naast de kwestie). Toevallig allemaal thema's die Biden stemmen gekost zouden hebben als het wel zou zijn gebeurd. Volgens de peiling had het zelfs 17% van de kiezers kunnen overtuigen om niet op Biden te stemmen en dus de verkiezingen het voordeel van Trump kunnen beslechten. Moet er nog zand zijn?

En dan hebben we het nog niet over de sociale media gehad. Daarover kunnen we kort zijn. De partijdigheid van de sociale media was zo openlijk dat iedereen met zijn ogen open het kon zien. Zo werd de Twitteraccount van de NY Post na de publicatie van de mails gewoon opgeschort. Een regelrechte en flagrante vorm van censuur. De Post had op geen enkele manier de wet of de twitterregels geschonden. Alleen iets vervelends gepubliceerd voor één presidentskandidaat, toevallig de voorkeurskandidaat van Twitter.

Maar de sociale media en de onderzoeksmachines doen dit niet alleen openlijk. Ze gebruiken ook meer achterbakse methodes, zoals uitgelegd door Robert Epstein, zelf een Democraat overigens:

Dat de media en de sociale media de verkiezingsresultaten hebben gemanipuleerd kan ook worden aangetoond aan de hand van deze ronduit verbazingwekkende Gallup-poll:

poll

56% van de Amerikanen vonden dat ze het nu beter hadden dan vier jaar geleden bij het begin van de ambtstermijn van Trump. En dat in volle coronatijden! Dit is ongezien. Obama in 2012, Bush in 2004, Clinton in 1992 en Reagan in 1984 wonnen allemaal hun tweede termijn met veel lagere cijfers.

Het is gewoon niet voor te stellen dat een president met zulke cijfers en met dergelijke enthousiaste kiezers niet herverkozen wordt. Het gaat in tegen alles wat we weten uit vorige verkiezingen zoals blijkt uit het model van Norpoth en de peiling van Gallup. Met een normale campagne had Trump deze verkiezingen gewonnen met een landslide. De Britse krant The Telegraph heeft nog een hele reeks andere anomalieën onder de aandacht gebracht.

Er is maar één mogelijke verklaring waarom dit niet is gebeurd: de onophoudelijke anti-Trump campagne van de media, de sociale media en de opiniepeilers (slechts één voorbeeld onder velen). Zij hebben openlijk de verkiezingen vervalst en gemanipuleerd.

Misschien zullen mensen nu denken dat het een goede zaak is want het ging immers om Trump. Aan die mensen kan ik maar één ding zeggen: beware what you wish for!

Ondanks al het gemanipuleer heeft Trump meer stemmen gehaald dan Obama in 2008. Echte stemmen, van mensen die de moeite hebben genomen corona te trotseren om effectief hun stem uit te brengen in het stemlokaal. Méér dan 70 miljoen, inclusief onnoemelijk veel vrouwen, zwarten en Latino's. Het is 60 jaar geleden dat een Republikeinse kandidaat nog zoveel stemmen heeft gehaald onder minderheden. De Republikeinen hebben verder op alle andere vlakken de verkiezingen gewonnen en staan heel sterk op het niveau van de individuele staten. Het is een kwestie van tijd vooraleer ook zij doorhebben hoe je verkiezingen kan manipuleren en winnen. Het zou wel eens de ondergang van de Democratische partij kunnen betekenen.

Het meest verbazingwekkende is nog dat gewone democraten blijkbaar geen graten zien in deze manipulatie. Dit is ronduit bizar. Een democraat zou het toch Maar dat zijn ze niet. Of ze zeggen er in elk geval niets van. Het is ooit wel anders geweest getuige dit gesprek tussen Stephen Colbert - de grootste hypocriet die op de planeet rondloopt - en Bill O'Reilly. Colbert klaagt hier over het feit dat de media de voorverkiezingen bij de Republikeinen hebben beïnvloed door te veel aandacht te geven Trump:

Maar intussen zwijgt deze grote democraat in alle talen.

Hoe dan ook de overwinning van Biden - officieel de grootste overwinning ooit - zou misschien wel eens de grootste Pyrrhus-overwinning ooit kunnen zijn.