Bizarre verhalen, deel 1: Charles Burlingame en 11 september

ma, 09/03/2020 - 11:57
0 comments

Charles Burlingame was de piloot van American Airlines 77, het vliegtuig dat werd gekaapt door terroristen op 9/11 om er vervolgens een aanslag mee uit te voeren op het Pentagon. Burlingame was de vermoedelijke vervanger van Bill Cheng, de oorspronkelijke hoofdpiloot voor AA77 op die dag, die echter een toer met zijn camping wou ondernemen; en dus op het laatste ogenblik verstek gaf. De late vervanging van piloten gebeurde overigens ook op twee andere vliegtuigen die op 9/11 werden gekaapt.

Burlingame was niet van de minste. Een militair en piloot van militaire vliegtuigen, Burlingame was ook een product van de wereldberoemde Top Gun-school, een elitaire instelling binnen de Amerikaanse luchtmacht. Volgens zijn zuster (waar we nog op terug komen) was Burlingame zowel fysiek als mentaal bijzonder imposant:

"This was a guy that's been through SERE (Survival Evasion Resistance Escape) school in the Navy and had very tough psychological and physical preparation."

Zijn fysieke paraatheid werd bevestigd door Admiraal Timothy Keating, een bevelhebber bij NORAD, en vriend van "Chick":

"I've wondered since that morning when we learned, all of us who were classmates of Chick's, that he was on that airplane, what the terrorists had to do to get him out of that cockpit. I was in a plebe summer boxing match with Chick, and he pounded me. I don't like admitting that on national media, but Chick was really tough, and the terrorists had to perform some inhumane act to get him out of that cockpit, I guarantee you."

De laatste zin is des te interessanter aangezien de terroristen de laatsten waren waarvan we dergelijke "onmenselijke" daden konden verwachten. Hani Hanjour, de piloot die AA77 liet crashen in het Pentagon, was kleiner dan 1 meter 60 en tenger gebouwd. Verder

And according to the 9/11 Commission, the “so-called muscle hijackers actually were not physically imposing,” with the majority of them being between 5 feet 5 and 5 feet 7 in height, “and slender in build.

Schrijft Shoestring 9/11:

In other words, five short, weak men were supposedly able to seize control from Burlingame--a highly trained former military man who enjoyed weightlifting and was described as "really tough"--in about three minutes.

Het wordt nog ridiculer als blijkt dat Burlingame volgens de FBI dood zou zijn geranseld. In drie minuten tijd? Een militair getrainde piloot tegen een paar fysieke nitwits? Bovendien lijkt dit in tegenspraak met de telefoon van Barbara Olson waaruit blijkt dat Burlingame door de terroristen samen met de passagiers achteraan het vliegtuig werd gedrongen - een verhaal dat al helemaal krankzinnig is maar dat wel werd opgetekend door de 9/11 Commissie.

Wie is eigenlijk die Charles Burlingame? Eigenlijk is niet zoveel over de man bekend. We weten wel dat hij ook in het Pentagon heeft gewerkt en dat hij verschillende keren werd gedecoreerd. Wat hij precies deed voor het Pentagon heb ik niet kunnen uitvissen, maar het waren blijkbaar wel activiteiten in verband met anti-terreurbestrijding. Er is wel heel wat speculatie, bijvoorbeeld dat hij zou betrokken zijn geweest bij de MASCAL-Oefening, waarbij de crash van een vliegtuig bij het Pentagon werd gestimuleerd, maar die berichten kunnen niet bewezen worden.

Interessanter zijn een aantal van zijn familieleden.

Charles Burlingame's zuster Debra is inderdaad ook een fascinerende figuur. Ze is volgens haar Wikipedia-pagina een fel criticus van de radicale islam. In die hoedanigheid publiceert ze opiniestukken in onder andere de Wall Street Journal. Daarin verdedigt ze onder meer het gebruik van foltertechnieken zoals waterboarding (het is interessant om weten dat de 9/11 Commissie voor heel grote delen van haar rapport beroep deed op de getuigenis van KSM - een getuigenis die het resultaat was van waterboarding).

Ze is één van de stichters van Keep America Safe, een organisatie die het buitenlands beleid van Obama te zacht vindt. Lynn Cheney, vrouw van Dick Cheney, is de andere oprichtster. Het derde bestuurslid van Keep America Sate is neoconservatief, oorlogsstoker en promotor van de Irak-oorlog Bill Kristol.

Kristol en Debra zijn ook betrokken bij het Emergency Committee for Israel. Bij de raad van bestuur vinden we opnieuw Bill Kristol terug maar ook Rachel Abrams, vrouw van Elliot Abrams, een louche figuur die nog werd veroordeeld voor zijn rol in Iran-Contra. Het Emergency Committee for Israel is blijkbaar een nogal  obscure organisatie (ik heb geen website kunnen vinden) die vooral campagne voert tegen wat zij beschouwen als politici die niet genoeg pro-Israel zijn.

Ten slotte moeten we nog even Wendy Burlingame vermelden, zijn ravissante dochter. Zij kwam om het leven bij een brand in haar appartement vijf jaar na de dood van haar vader. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar de politie vermoed kwaad opzet. Ook de twee honden bleven in de brand. Haar vriend Kevin Roderick kon wel ontkomen en bleef ongedeerd. Desgevallend gevraagd naar het "incident" weigerde tante Debra elke commentaar.