Het Visa-schandaal

Het Visa-schandaal

ma, 21/01/2019 - 12:19
0 comments

Even kort mijn mening over het schandaal met humanitaire visa.

En ja het is een schandaal. Maar niet om de reden die wordt opgegeven.

Dat het N-VA-gemeenteraadslid geld zou gevraagd hebben voor het verlenen van zo'n visum, kan mij eerlijk gezegd weinig schelen. Als die mensen daardoor geholpen worden - en dat was het geval - mag hij wat betreft daar gerust aan verdienen. Uiteindelijk heeft hij niemand gedwongen om zo'n visum te kopen.

Het schandaal zit in de politieke context waarbinnen dat programma met humanitaire visie werd opgezet. Die context is de volgende: er bestaat in dit land een anti-dsciminatiewetgeving. Private personen - werkgevers, verhuurders, verkopers enz...- mogen niet discrimineren. Meer bepaald mag discriminatie onder andere niet op basis van geslacht, nationaliteit en geloofsovertuiging. Als je dat toch doet dan wordt je door de overheid voor de rechtbank gesleept.

Bovendien is het zo dat door Theo Francken de voorbije jaren een zeer streng asielbeleid werd gevoerd. Zo streng dat wanneer een baby van een in ons land ongewenst koppel door de politie werd doorgeschoten de schuld hiervan door de N-VA en Francken in de schoenen van dat koppel werd geschoven.

Maar vreemd genoeg vond diezelfde Francken - met medeweten van de rest van de regering overigens - het nodig om een apart programma met humanitaire visa op te zetten waarmee duizenden vreemdelingen toch ons land binnen mochten. Enige voorwaarde: een Syrische Christen zijn. De officiële uitleg was dat het leven van deze Christenen in gevaar was wegens de terreur van IS in dat land.

Of de situatie werkelijk zo erg was dat enkel voor deze mensen een uitzondering kon worden gemaakt, valt te betwijfelen. Verschillende christenen hebben getuigd dat ze werden beschermd door het regime van Assad, net het regime dat dat Theo Francken (en het Westen) zo graag weg wil. Overigens IS is intussen al meer dan een jaar grotendeels verslagen, maar toch bleef het toekennen van humanitaire visa doorgaan. Hoe dan ook is het duidelijk dat ook de levens van andersgelovigen in al die jaren in gevaar was, maar voor die mensen bleef het strenge asielbeleid onverkort van kracht.

Het ligt voor de hand dat de uitzondering die werd gemaakt Theo Francken politiek heel goed uitkwam: zijn populariteit binnen de Syrische gemeenschap in Vlaanderen is mateloos groot. Met andere woorden, vanuit politiek overwegingen werd door de overheid een programma opgestart dat discriminerend is: enkel wanneer je een bepaald geloof aanhangt, kon je een visum krijgen. Discrimineren mag blijkbaar, zo lang het maar de overheid is die discrimineert. Overigens mág de overheid discrimineren, maar daar moeten dan wel objectieve criteria aan ten grondslag liggen. Of dat hier het geval was, laat ik graag aan de verbeelding van de lezer over.

Hoe dan ook heeft een overheid die discrimineert wat mij betreft geen gezag meer om de private sector de les te spellen inzake racisme en discriminatie.

Ten slotte kan ik het - voor één keer - alleen maar eens zijn met Joël De Ceulaer wanneer hij tweet: "De N-VA is niet tegen immigranten blijkbaar, alleen maar tegen moslims."