The wisdom of the crowd of the wisdom of crowds?

Luc Van Braekel citeert  Bart De Wever :

Ik geloof echt in the wisdom of the crowd: er is zoiets als een grondstroom, en als je die weet te vatten, kun je dat met volgehouden inzet electoraal verzilveren: dàt is het verhaal van de N-VA.

Noteer dat De Wever spreekt over the wisdom of the crowd, en niet over the wisdom of crowds. Want in dat geval had meteen duidelijk geweest dat De Wever twee verschillende, zelfs tegengestelde begrippen hanteert. Een grondstroom veronderstelt inderdaad een vorm van eenheidsdenken onder de massa. Een wijze massa daarentegen gaat uit van een hoge diversiteit aan meningen en opvattingen.

James Surowiecki, bedenker van het concept en auteur van het gelijknamige boek, ziet de "wisdom of crowds" in feite als een metafoor voor de vrije markt. De vrije markt verzamelt alle individuele opvattingen en handelingen en zorgt voor een optimale uitkomst. Het functioneert dus als een aggregator, als een onzichtbare hand. The wisdom of crowds had evengoed de titel kunnen zijn van een boek van Adam Smith of Friedrich Hayek.  

De Wever's "wisdom of the crowd" heeft daar niets mee te maken. Hier gaat het om een basisopvatting (een grondstroom) die zou leven onder een groot deel van de bevolking. En waarom is die wijs? Net omdat ze wordt aangehangen door de grote meerderheid. En De Wever is natuurlijk ook wijs, want hij (en de N-VA) is er in geslaagd om die basisidee op te merken, te capteren en om te zetten in politieke winst. De Wever is met andere woorden de Grote Leider, de Messias, de Verlosser die het Vlaamse volk zal bevrijden, vermoedelijk van het juk van de Walen.

Met zijn verwijzing naar de "wisdom of the crowd" probeert De Wever alweer de indruk te wekken dat hij liberaler is dan de liberalen, die de les van Surowiecki vergeten lijken te zijn. Maar met liberalisme heeft dit dus niets te maken. Ik weet dat de term vandaag de dag te pas en te onpas wordt gebruikt en daardoor een lege door dreigt te worden, maar deze uitspraak kun je niet anders dan als puur populisme bestempelen. De Wever laat zich hier kennen als een onversneden populist en volksmenner. 

Dat mag hoor, maar Grote Roerganger willen zijn en tegelijk jezelf verkopen als de ware erfgenaam van Adam Smith's invisible hand, gaat nu eenmaal niet samen. Liberalisme is met dat soort nationalisme niet compatibel.