Een kleine update

Sinds lang is er nog eens een nieuw blogartikel van mijn hand verschenen op deze site. De frequentie van verschijnen is dus vrij laag. Belangrijkste reden is tijdgebrek. Maar ook omdat deze weblog niet meteen de hoogste prioriteit (meer) heeft. Het geven van commentaar op dagdagelijkse gebeurtenissen doe ik tegenwoordig gewoonlijk via Facebook. Gemakkelijk, vlugger en veel interactiever. Deze weblog zal dan ook gereserveerd blijven voor langere meer diepgravende artikels. Bijgevolg zal de frequentie vrij laag blijven. Desalniettemin moet het mogelijk zijn om één artikel per maand online te zetten.

Overigens ben ik de laatste jaren zeer geïnteresseerd geraakt is de problematiek van overgewicht en bijbehorende gezondheidsproblemen. De relatie tussen voeding en gezondheid is bijzonder fascinerend. Bovendien is het ook interessant te zien hoe de overheid met haar bemoeienissen ter zake mede verantwoordelijk kan gesteld worden voor onze moderne welvaartziekten (zie bijvoorbeeld Denise Minger, Death By Food Pyramid). Daarom ook zal de weblog worden opgesplitst in twee onderdelen: één over voeding en gezondheid en één over al de rest. Meer hierover in de nabije toekomst.

Tot slot dien ik nog te vermelden dat we nog steeds actief zijn als ontwikkelaar van websites, en dat we kortelings het geweer van schouder hebben veranderd. Geen ouderwetse onhandelbare asp-sites meer, maar wel eigentijdse door de klant zelf aan te passen sites gemaakt via Drupal.  Een goed voorbeeld is alvast onze eigen site die in een nieuw kleedje werd gestoken.