Blog

Classical liberals are the new progressives

I have to post this because this is about everything this blog is about: classical liberalism is the really progressive movement. Not modern liberalism mind you but classical liberalism, or what some would call these days "libertarianism".  But let's turn the mike over to Dave Rubin, a former member of the leftwing network The Young Turks, but who has now become a classical liberal:

 

 

De eerste globalisering

Dit wordt de eerste in hopelijk een reeks blogposts over wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht in domeinen die mij interesseren. We steken van wal met een paper over de globalisering tijdens de periode 1870-1914.

De huidige globaliseringsgolf heeft ons inderdaad doen vergeten dat een dergelijke economische integratie op wereldschaal zich al eerder heeft voorgedaan: zowat 100 jaar geleden namelijk.

Why eat less and move more is useless advice

We all know it: to lose weight we all need to eat less and/or excercise more. Even Stephen Hawkings said so : "We eat too much and move too little". Givin the fact that Hawkings cannot move at all, while he seems to be almost anorexic, this comment is more than just a little ironic. Because the thing is this: while you indeed need to be in a caloric deficit to become smaller the idea that you can ONLY do this by moving more and eating less is overly simplistic and woefully incomplete.

De eindeloze val van Paul De Grauwe

Naar aanleiding van de discussie rond CETA heeft Paul De Grauwe in De Morgen een nieuwe column neergepend die opnieuw aantoont dat met de voormalig neoliberale professor economie geen land meer te bezeilen valt. Toegegeven, het positieve van deze column is dat De Grauwe eindelijk naar de kern van de zaak gaat: is globalisering en vrijhandel een goeie of slechte zaak. Dat is inderdaad de hamvraag, maar het antwoord van De Grauwe is meer dan teleurstellend.

De Grauwe wil in feite een (voorlopig) einde aan de globalisering. Hij haalt daarvoor twee redenen aan, allebei even zwak.

Dagen met meer en minder vlees (maar niet zonder)

Intussen zijn we alweer enkele dagen in de campagne Dagen Zonder Vlees. Als overtuigd vleeseter, is die campagne uiteraard niet aan mij besteed. Sterker nog, ik vind ze ronduit ergerlijk. Af en toe propeer ik het nog te relativeren hoor. Zo in de stijl van: prima, meer vlees over voor ons. Maar het volstaat niet.

Misschien eerst even duidelijk maken waar ik me zo aan erger. Niet aan het gegeven dat mensen geen vlees meer willen eten. Iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Evenmin heb ik een probleem met de beweegredenen van de meeste vegetariërs. Integendeel, ik deel ze volledig.

Is handel oorlog?

1. Inleiding

Eind vorig jaar publiceerde Jonathan Holslag, docent internationale politiek aan de VUB en China-kenner, een lang artikel over het Vlaams nationalisme van Bart De Wever en de N-VA. In het artikel verwijt Holslag de N-VA de Vlaamse welvaart te verkwanselen door voluit de kaart van de vrije markt te trekken. Op temijn zal dit, aldus Holslag, leiden tot een economische stagnatie in Vlaanderen. De oplossing bestaat er daarentegen in om voluit de kaart van het economisch nationalisme te trekken.

Open grenzen? Ja natuurlijk.

Volgens de meest recente peiling van VTM haalt het Vlaams Belang opnieuw meer dan 10 procent (terwijl de partij met "open" in haar naam wegzakt - go figure). De vluchtelingencrisis is daar natuurlijk de directe aanleiding toe. De Vlaming (maar zeker niet de Vlaming alleen) is geen fan van open grenzen, zoveel is duidelijk. Zelfs moraalfilosoof Etienne Vermeersch stelde onlangs nog heel scherp dat we de vluchtelingen absoluut niet nodig hebben, en hij verwees daarbij onder andere naar de hoge werkloosheid in Brussel. Daarmee bezondigde onze nationale topdenker zich aan de bij economen bekende

Uber boven alles?

De oorlog tegen Uber gaat onverbiddelijk door. Nu moet ze weer van de rechter haar dienst uberpop stopzetten wegens "concurrentievervalsing". Eerst dit: concurrentievervalsing is een juridisch begrip, zonder enige economische grondslag. Het begrip "concurrentievervalsing" wordt alleen gebruik om concurrenten langs juridische weg uit te schakelen, en het bestaande monopolie te handhaven. Maar economisch is het complete nonsens. Die monopolist, de Taxisector, is dan ook blij met de uitspraak van de rechter:

"Uber kan enkel goedkope prijzen hanteren omdat het zich niet houdt aan de

Pagina's