Romans

Ellroy, James

American Tabloid
Black Dhalia
Brown's Requiem
Clandestine
Killer on the Road
L.A. Confidential
The Big Nowhere
The Cold Six Thousand
White Jazz

Hermans, Willem-Frederik

Boze Brieven van Bijkaart
De Donkere Kamer van Damocles
De God Denkbaar - Denkbaar de God
De Tranen der Acacia's
Een Landingspoging op New Foundland
Herinneringen van een Engelbewaarder
Ik draag geen helm met Vlederbos
Nooit Meer Slapen
Onder Professoren