"Universele gezondheidszorg" correct gedefinieerd bestaat nergens, dankzij linkse politici.

Vertrekkende vanuit de definitie van de WHO bestaat er in geen enkel land een systeem van "universele gezondheidszorg", zo betoogt Andrew Kern. Volgens de WHO is er sprake van universele gezonheidszorg indien élke burger van een land toegang heeft tot betaalbare gezondheidsdiensten (met inbegrip van preventie, promotie, behandeling, en palliatieve zorg) van voldoende kwaliteit (in de zin van doeltreffendheid). Dit is dus nergens het geval. Andrew Kern:

wo, 04/03/2020 - 11:18
0 comments