Romans

Dostojevski, Fjodor

The Brothers Karamazov
Crime and Punishment
The Crocodile: An extraordinary incident
The Gambler
A Gentle Spirit: A Fantastic Story
The Idiot
Notes from the Underground
Poor Folk
The Possessed

Ellroy, James

American Tabloid
Black Dhalia
Brown's Requiem
Clandestine
Killer on the Road
L.A. Confidential
The Big Nowhere
The Cold Six Thousand
White Jazz

Hermans, Willem-Frederik

Boze Brieven van Bijkaart
De Donkere Kamer van Damocles
De God Denkbaar - Denkbaar de God
De Tranen der Acacia's
Een Landingspoging op New Foundland
Herinneringen van een Engelbewaarder
Ik draag geen helm met Vlederbos
Nooit Meer Slapen
Onder Professoren