• Econoom Richard Werner beweert in deze video dat de ECB van plan is om de bankensector volledig over te nemen om zo de enige speler te worden. Dit terwijl de geschiedenis heeft uitgewezen dat economische groei en stabiliteit sterk afhangt van een gedecentraliseerd bankensysteem met vele kleinere banken. Werner waarschuwt dat deze evolutie zal leiden tot een toegenomen controle op ons economisch doen en laten (cashloze maatschappij, centraal aangestuurde kredietverlening enz....).

 • James Corbett heeft zijn volledige vierluik over Bill Gates net afgewerkt. Deze video's heb ik niet opgenomen op mijn COVID-19 nieuwspagina omdat ik dit aspect van COVID-19 een aparte post meer dan waard vind. Bekijk de video's, laat ze op je inwerken en bekijk zeker ook alle bronnen. Corbett documenteert zijn podcasts altijd zeer uitvoering, zodat je zelf je conclusies kan trekken.
  Denk - zeker in deze donkere tijden - steeds voor jezelf!

 • Terreuraanslagen zijn een plaag in Europa, al is die plaag dankzij een andere soort plaag, tegenwoordig op exponentiële wijze afgenomen. Wat volgt zijn twee verhalen over de lotgevallen van een aantal bijzondere "slachtoffers" van deze aanslagen (h/t Ole Dammegard).

 • Onthutsend boek over hoe het medisch-farmaceutisch complex de medische wetenschap perverteert. Met interessante lessen voor de huidige COVID-19 epidemie:

 • Dit - zeer lang - artikel over COVID-19 verdient een aparte post. Al weken zijn er (in mijn ogen geloofwaardige) aanwijzingen dat dit virus geen natuurlijk virus is, maar ontwikkeld werd in een labo in Wuhan (als gevolg van zogenaamd "Gain-of-function"-onderzoek). Uiteraard worden zij die dat beweren nog altijd weggezet als "komplotgekkies" - het wapen dat de autoriteiten met medewerking van de media met veel genoegen inzetten om te verhinderen dat de waarheid boven water komt.

 • Donald Jeffries, auteur van diverse boeken over de Amerikaanse deep state, heeft een interview van ongeveer drie kwartier met Roger Stone, die verdacht wordt van betrokkenheid bij Rus

 • Deze pagina bevat updates, nieuws, en opinie met betrekking tot de gebeurtenis op 11 september 2001. Naar mijn oordeel is die "terreuraanslag" nooit volledig opgehelderd, nog in het minst door de 9/11 Commissie, die in haar rapport niet eens melding maakt van WTC 7. Desalniettemin zal dit een neutrale pagina zijn, en zullen ook verdedigers van de officiële versie hier in aan bod komen. Mijn eigen visie zal in andere artikels aan bod komen. Onderaan staan links naar die pagina's.

 • Deze video beschrijft heel gedetailleerd met foto's en video's dat de Boston Bombing een "staged event" is. Wie de maker van de documentaire is, heb ik niet kunnen achterhalen (zelfs IMDB geeft geen naam op). Maar het maakt de documentaire er niet minder interessant op:

   

 • Voor deze editie vertoeven we in het Vaticaan. We nemen twee (niet zo) katholieke overlijdens onder de lopep: Roberto Calvi, ook bekend als the Pope's Banker; en Paus Johannes Paulus I. Deze twee overlijdens zijn overigens met mekaar gerelateerd. 

  1) Roberto Calvi

 • Deze permanente post zal nieuws, studies en opiniestukken verzamelen over het COVID-19-virus en de reactie daarop. Bedoeling is om vooral bronnen aan te halen die door de mainstream worden genegeerd of gemarginaliseerd (alles met andere woorden dat niet overeenstemt met het officieel verhaald). Deze pagina zal regelmatig vernieuwd worden.

  Aanbevolen bronnen:

  - The Infectious Myth
  - Lockdown Sceptics
  - Covexit.com

 • Volgens dr. Vladimir Zelenko is er inderdaad een geneesmiddel (of in elk geval een combinatie van geneesmiddelen) voor de behandeling van infecties met COVID-19. Hier is de meest recente versie van het artikel: