Klimaatopwarming: over alarmisten en sceptici

wo, 05/12/2018 - 20:51
0 comments

Omdat ik soms nogal fel de klimaatalarmisten bekritiseer, werd mij op Facebook de vraag gesteld wat nu mijn eigen visie is op het probleem. Ik heb geantwoord op die vraag. So here goes…

Om te antwoorden op die vraag zal ik het antwoord als volgt structureren:

1) is er überhaupt sprake van "klimaatopwarming" (laten we precieze termen gebruiken ipv. het onnozele "climate change")?

2) is de mens hiervoor verantwoordelijk?

3) moet er iets aan gedaan worden?

4) wat zijn de gevolgen als we niets doen?

De antwoorden zijn:

1) Ja

2) Voor een groot stuk wellicht wel, niet zozeer m.b.t. de klimaatopwarming zelf (het klimaat was sowieso opgewarmd), maar met de versnelling die de voorbije decennia werd genoteerd. Ik sta echter open voor andere verklaringen. Enkele jaren geleden heb ik het boek gelezen van Henrik Svensmark die naar de zon verwijst en die hypothese lijkt me onvoldoende bestudeerd te zijn omdat de internationale gemeenschap om één of andere reden die openheid niet aan de dag legt, en persé de mensheid als hoofdverantwoordelijke wil aanduiden. (Ironisch genoeg zijn het net de klimaatsceptici die wel met een open geest naar de hypothese van Svensmark hebben gekeken en ze als ontoereikend hebben verworpen.)

3) Ik ben er niet van overtuigd dat de gevolgen catastrofaal zouden zijn als we niets doen. Wellicht kunnen we door ons aan te passen - zoals voorgesteld door oa. Bjorn Lomborg en anderen - al heel wat van de gevolgen opvangen.

4) Als je ervan overtuigd bent dat de gevolgen te ernstig zijn, dan zijn er verschillende zaken die je kan doen, waar ik mij eventueel achter zou kunnen scharen:

- technologische oplossingen (geo-engineering) om CO2 uit de lucht te halen
- inzetten op kernenergie
- transfer van technologie naar ontwikkelingslanden zodat die kunnen industrialiseren zonder toenemende CO2-uitstoot
- en als last resort een CO2-taks, maar dan wel aan de bron (zoals voorgesteld door oa. William Nordhaus en David Stockman) zodat CO2-intensieve producten duurder worden en je dan vervolgens de markt zijn werk kan laten doen.

Het valt me altijd op dat de eerste twee voorgestelde oplossingen door de milieubeweging steevast worden afgewezen, en eigenlijk zelfs ook de andere twee omdat wij in het Westen verantwoordelijk zouden zijn en we daarom boeten moeten doen en omdat de groene beweging een intense afkeer heeft van marktwerking.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat klimaatopwarming wordt aangegrepen om sociale veranderingen tot stand te brengen: we zullen en moeten anders gaan leven. Dat als gevolg daarvan een weinig doeltreffend klimaatbeleid wordt gevoerd dat wel gigantisch veel geld kost zal de milieubeweging worst wezen.

En daar word ik echt kwaad van. Dus zolang ze hierover hysterisch en hypocriet blijven doen, zal ik ze blijven aanvallen. Kortom, meer geo-engineering, minder social engineering.