De arbeidswaardetheorie ontleed

De Arbeidswaardetheorie was de basis waarop Marx zijn voorspelling van de neergang van het kapitalisme deed. Aangezien deze voorspelling nooit is uitgekomen, stelt zich dan ook de vraag wat er van die theorie nog overblijft. Jeffrey Tucker en Gene Epstein proberen deze vraag te beantwoorden, vanuit het perspectief van de Oostenrijkse school.

Ontluisterend stuk over MK-Ultra: experimenten inzake "mind control" door de CIA

Tracing the history of mind-control experimentation by the US and its allies from World War II onward, Michael Le Flem reveals the depth and extent of human behavioral programming undertaken for more than two decades by the CIA, which, as has come more and more to light, nearly certainly furnishes the backdrop against which we should understand Sirhan's actions on June 5, 1968.